Up2Date augustus 2021

In deze Up2Date bespreekt Aletta de Savornin Lohman een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland inzake Wibra en FNV in het licht van de discussie wie de risicodragende partij in de corona lockdown dient te zijn: de werkgever of de werknemer?