Up2Date november 2021

In deze Up2Date bespreekt Bo van den Bedum een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarin de vraag centraal staat of zich een voldragen ontbindingsgrond voordoet in de zin van artikel 7:671b lid 1 jo. 7:669 lid 1 en lid 3 aanhef sub e of sub g BW.