Up2Date december 2021

In deze Up2Date bespreekt Anna Schingenga een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, waarin de vraag centraal staat of een werkgever een werknemer die niet is gevaccineerd tegen het coronavirus en die weigert mee te werken aan het coronabeleid mag schorsen zonder loondoorbetaling.

Up2Date november 2021

In deze Up2Date bespreekt Bo van den Bedum een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarin de vraag centraal staat of zich een voldragen ontbindingsgrond voordoet in de zin van artikel 7:671b lid 1 jo. 7:669 lid 1 en lid 3 aanhef sub e of sub g BW.

Up2Date augustus 2021

In deze Up2Date bespreekt Aletta de Savornin Lohman een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland inzake Wibra en FNV in het licht van de discussie wie de risicodragende partij in de corona lockdown dient te zijn: de werkgever of de werknemer?

Up2Date mei 2021

In de Up2Date van de maand mei wordt de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag besproken, waarin centraal staat of een traineeship overeenkomst kan kwalificeren als een arbeidsovereenkomst.