Up2Date augustus 2021

In deze Up2Date bespreekt Aletta de Savornin Lohman een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland inzake Wibra en FNV in het licht van de discussie wie de risicodragende partij in de corona lockdown dient te zijn: de werkgever of de werknemer?

Up2Date mei 2021

In de Up2Date van de maand mei wordt de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag besproken, waarin centraal staat of een traineeship overeenkomst kan kwalificeren als een arbeidsovereenkomst.

Up2Date november 2020

In de Up2Date van de maand november wordt het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 met betrekking tot de partijbedoelingen bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst en de mogelijke gevolgen hiervan voor de positie van schijnzelfstandigen besproken.