Up2Date november 2022

In de Up2Date van de maand november bespreekt Cindy Ting een uitspraak van de Hoge Raad, waarin de vraag centraal staat of de aanzegvergoeding zoals bedoeld in art. 7:668 lid 3 BW ook verschuldigd is als een werknemer al wel mondeling was aangezegd, maar de werkgever dit niet ook schriftelijk heeft gedaan en de werknemer daarvan geen nadeel heeft ondervonden.

Up2Date oktober 2022

In de Up2Date van de maand oktober bespreekt Anna Schingenga een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, waarin de vraag centraal staat of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Blijft het ontslag overeind van een manager die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Up2Date september 2022

In de Up2Date van de maand september bespreekt Loes Kokhuis een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin de vraag centraal staat of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, op grond waarvan aan de werknemer een billijke vergoeding kan worden toegekend. Wat mag van een werkgever verwacht worden in een situatie waarin een werknemer te maken heeft gehad met bijzonder droevige persoonlijke omstandigheden?

Up2Date juli 2022

In de Up2date van de maand juli bespreekt Mi Rye van Gils een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, waarin de vraag centraal staat of een werknemer terecht op staande voet is ontslagen.