Up2Date januari 2022

In deze Up2Date bespreekt Sophie Jurres een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, waarin de vraag centraal staat of een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door zich langere tijd onbereikbaar te houden. 

Veel leesplezier!

Namens de redactiecommissie van de ASAR,

Houda El Messii

Secretaris

De volledige Up2Date lees je hier