Up2Date november 2022

Hierbij ontvang je de Up2Date voor de maand november. In deze Up2Date bespreekt Cindy Ting een uitspraak van de Hoge Raad, waarin de vraag centraal staat of de aanzegvergoeding zoals bedoeld in art. 7:668 lid 3 BW ook verschuldigd is als een werknemer al wel mondeling was aangezegd, maar de werkgever dit niet ook schriftelijk heeft gedaan en de werknemer daarvan geen nadeel heeft ondervonden.   

Veel leesplezier!

Namens de redactiecommissie van de ASAR,

Houda El Messii

Secretaris

De volledige Up2Date lees je hier.