Up2Date september 2022

Hierbij ontvang je de Up2Date voor de maand september. In deze Up2Date bespreekt Loes Kokhuis een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin de vraag centraal staat of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, op grond waarvan aan de werknemer een billijke vergoeding kan worden toegekend. Wat mag van een werkgever verwacht worden in een situatie waarin een werknemer te maken heeft gehad met bijzonder droevige persoonlijke omstandigheden?

Veel leesplezier!

Namens de redactiecommissie van de ASAR,

Houda El Messii

Secretaris

De volledige Up2Date lees je hier